Jak poznáte kvalitní stavební firmu?

My se nesrovnáváme, neslibujeme, nevěštíme z křišťálové koule. Nabízíme:

  • úvodní odbornou konzultaci, zaměření a cenovou kalkulaci zdarma
  • přehlednou Smlouvu na níž je zhotovení projektu založeno
  • zkušenosti a know-how za víc jak deset let práce v oboru
  • reference našich předchozích zákazníků a kontakty na ně
  • nadstandartní záruku na naši práci
  • 100% práci na klíč

V dotazech, které nám posíláte a za které jsme vděční se často ptáte: 

Prosím, jak poznám kvalitní stavební firmu? 

Odpověď není jednoduchá, ale povíme Vám příběh našeho zákazníka pana hmm... pana Cihlu.


Pan Cihla poptával celkové zateplení fasády svého rodinného domu. Nejprve mu jeho známý doporučil stavební firmu pana Lukáše Smékala, především proto, že firma pana Smékala mu před třemi lety zhotovila zateplení a fasádu a byl nadmíru spokojen.

Pan Cihla, jako každý z nás nakupuje v supermarketu, jako každý z nás zakupuje zboží v akci a když jede na nákup, pečlivě kontroluje u pokladny svoji účtenku. Rozhodnul se, že osloví i jiné firmy a vybere si tu nejlevnější. Ušetřit přece potřebujeme všichni. To dá rozum!

Pan Cihla bere do ruky zvonící telefon:

"Dobrý den pane, tak vy potřebujete fasádu - no pro nás není nic problém! pro Vás levně a kvalitně, no skoro zadarmo, pane! Vaše fasáda a taky to zateplení bude stát nooo sto tisíc a pane, když se rozhodnete hned teď, tak dostanete slevu! všechno Vám uděláme za noo... za 90 tisíc, pane. Plácneme si?"

Pan Cihla je nadšený!

"Tak pane, kde by to jako mělo bejt? Máme už materiál a posílám Vám tam chlapy. No pane... a dáte nějakou zálohu? třeba padesát tisíc. To víte, bez zálohy...."

Pan Cihla je trochu v rozpacích, ale má radost, že se začne hned!

Pan Cihla tedy poslal zálohu, potom dva dny moc nespal. Udělal opravdu dobře? Zateplení, fasáda, spolehliví zaměstnanci, mistr stavby, vedení stavebního a referenčního deníku, kvalitní projektová dokumentace... tak ničeho z toho, se pan Cihla nedočkal.

Na stavbu přijeli autobusem čtyři chlapi ve špinavých montérkách. Pan Cihla k nim přišel blíž, představil se, ale odpovědi se nedočkal. Odborníci, kteří mu přišli zhotovit fasádu neuměli ani slovo česky. 

Pan Cihla je trochu znepokojen, zaplatil vysokou zálohu, ale takhle si to nepředstavoval!

Na druhý den volá pan Cihla do firmy, které složil zálohu... nedovolal se. Šel tedy ke svému domu, málem zakopl o lahve od piva a co nevidí? Na stavbě byli jiní odborníci, nežli ti včera. A to dílo! Fasádníci kydají nějaký tmel na stěny domu a rovnou na něj přikládají nějaké špinavé polystyrenové desky. To je ten materiál, na který jsem zaplatil zálohu? 

Pan Cihla je zničen, nezbylo mu nic, než se obrátit na jinou stavební firmu. Jak to dopadlo?

Firma, kterou pan Cihla ve stresu a rozrušen oslovil, zaslala na místo svého mistra stavby, obchodního zástupce a právníka. Posoudila a zaměřila celkový stav objektu, provedla fotodokumentaci, zkoušky vlhkosti na různých místech a rovněž obhlédla okolí. Zaměřena a zapsána byla teplotu vzduchu a větru na všech stranách objektu.

S panem Cihlou mistr stavby prodiskutoval jeho požadavek, obchodní zástupce si zapsal všechna přání pana Cihlu a přítomný právník mu udělil několik základních rad, jak se vypořádat s nedbalou firmou, která panu Cihlovi způsobila škodu. 

Pan Cihla za tři dny obdržel emailovou zprávu. Už nedoufal, že se firma ozve.

Obsahem zprávy byla: základní rozvaha, podrobná cenová kalkulace, odborné vyjádření stavebního mistra a deklarace jeho odbornosti, prohlášení firmy o způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku, technologický list navrhovaných materiálů, pracovní postup a... no toto? nadstandartní záruka.

Pan Cihla propadl veliké euforii!

Zavolal na firmu, která mu nabídla svoje služby a zvolal: "Já to beru! Přijeďte hned"

Operátor mu Však vysvětlil, že nic není hned. Nejprve si pan Cihla musí podepsat nezávaznou objednávku, na základě této objednávky firma zajistí požadovaný materiál, stanoví odborného mistra, zvolí možné termíny realizace a především vypracuje koncept smlouvy. Pan Cihla obdržel nezávaznou objednávku, kterou odeslal emailem zpět na firmu. Na druhý den obdržel podrobnou smlouvu o dílo, se kterou souhlasil, smlouvu už podepisoval osobně přímo majitel firmy. Firma se zaručila, že dodá pouze v oboru vyučené pracovníky, povede tzv. Stavební a Referenční deník a každý druhý den mistr stavby provede fotodokumentaci a zašle ji panu Cihlovi. Panu Cihlovi se to docela zamlouvalo a opatrně se zeptal: "A co záloha?"  "Zálohu nejvýše 50% garantované ceny nám zaplatíte, až bude na Vašem pozemku složen materiál, bude ustaveno lešení, a začne se pracovat. Pokud budou řádně podepsány všechny předávací protokoly a budete spokojen, vyzveme Vás, k úhradě zálohy." 

Pan Cihla má novou fasádu

Bylo trochu rušno... na stavbu přijeli chlapi v jednotné ústroji, prokázali se kartami způsobilosti a řádně se představili, za nimi přijel pan mistr, předal panu Cihlovi údaje o přítomných osobách a rovněž předložil aktuální výsledky testů na Covid 19 u sebe i podřízených. Pracovníci si rozložili nářadí, začali připravovat směsi a tmely, vše označili do Referenčního deníku a pan mistr provedl první signovaný záznam do deníku Stavebního. Za měsíc měl pan Cihla novou fasádu. Byl spokojen a už přemýšlí nad novou koupelnou. Vždyť právní oddělení této firmy, mu zajistilo, že firma předchozí mu celou zálohu vrátila, včetně úroku z prodlení.

   copyright (c) stavbasmekal.cz 2021, všechna práva vyhrazena.